Fizinio asmens prisijungimas

Juridinio asmens prisijungimas

Fizinio asmens prisijungimas

Atsivėrusiame lange matysite:

Šis prisijungimo būdas nukreips Jus į asmeninę paskyrą. Prisijungę prie šios paskyros, galėsite teikti paraiškas, skirtas individualiems asmenims (pvz., individualių ar pradedančiųjų menininkų stipendijų konkursams). Paraiškas juridinių asmenų vardu galėsite teikti tada, kai įgaliojimą teikti paraiškas ar kt. su paraiškomis susijusią informaciją suteiks atstovaujamos organizacijos vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo. Norėdami prisijungti kaip juridinio asmens atstovas, eikite į skyrių „Juridinio asmens prisijungimas”.

Paspaudę „Prisijungti per VIISP”, atsivėrusiame lange matysite:

Prie LKT IS prisijunkite Jums patogiu prisijungimo būdu. Prisijungus, atsivėrusiame lange matysite:

Į viršų

Juridinio asmens prisijungimas

Atsivėrusiame lange matysite:

Prie LKT IS prisijunkite pasirinktu Jums patogiu prisijungimo būdu. Atsivėrusiame lange matysite:

Į viršų